ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน”

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

- สักการะวัดห้วยมงคล  ขอโชคลาภ ไอ้ไข่ กราบไหว้ หลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นวัดที่มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

- วัดช้างแทงกระจาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีพระเกจิคณาจารย์ที่ครองธรรมขั้นสูงดำรงชีวิตด้วยความเมตตากรุณา เป็นที่พึ่งทางใจของศิษยานุศิษย์และผู้คนในชุมชน กราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว

- โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ มีเป้าหมายในการสนองพระราชประสงค์และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นศูนย์รวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งการจัดการฟาร์มโคนม และโรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ และสเตอริไรส์ ตลอดจนมีหน่วยทดลองพลังงานทดแทน

ดูเพิ่มเติม

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน

ดูเพิ่มเติม

ไลฟ์ โชว์ แป้งเค้กกล้วยหอม DIY

รับชม VDO สาธิตได้เลยที่นี่ https://th-th.facebook.com/108590251433595/videos/976047302966817/

 

 

ดูเพิ่มเติม

กล้วยตากซันชายน์ วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน จ.เพชรบุรี | SME ทีเด็ด โดย สสว. (20 ก.ย.64)

ดูเพิ่มเติม