ช่องทางการชำระเงิน (Payment Channel)

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

บัญชีธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี นางปนิดา มูลนานัด สาขา ชะอำ เลขบัญชี 7170185113